beelden

Deze serie beelden heb ik gemaakt met eenzelfde techniek.

 

Vanuit een snel en grof geboetseerde lichaamsvorm bewerk ik de klei met grote en kleine, dikke en dunne houten latjes. Ik klop, schaaf, snij, duw en vul vervolgens weer bij en probeer zoveel mogelijk de vorm te volgen zoals die zich aan mij voordoet.
Ik hou namelijk erg van toevalligheden en maak gebruik van deze vormen en lijnen door ze, waar nodig, in te passen of te versterken.

Uiteindelijk openbaart er zich een beeld aan mij dat mijn emotie uitdrukt, dat me tevreden stemt en waar ik veel plezier aan beleef als ik er aan werk. Er ontstaat een beeld uit mij en mijn gevoel.

 

Daarna volgt een hele precieze, vaak langdurige afwerking en waar het, van alle kanten, bekijken van het beeld héél belangrijk is. Na dit hele proces, als het beeld is uitgehold, is gedroogd en uiteindelijk is gebakken geef ik het de ruimte.

De beelden staan allen op zichzelf en zijn uniek. 

Het is voor mij onmogelijk ze te reproduceren.